Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:46 | от раздел 4.12. Разни теореми и задачи
Изразяване на ъгли Еднакви триъгълници Свойства на ъглополовящи Единственост

4.12.12

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Взети са правите, разделящи всеки от ъглите му на по три равни части и те се пресичат, както е показано на фигурата.

Да се докаже, че PQ=PN.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM