Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
* * * * *
Дата на публикуване 05 сеп 2015 23:44 | от раздел 4.2. Ортоцентър на триъгълник
Подобни триъгълници Средна отсечка в триъгълник

4.2. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден e триъгълник ABC с ортоцентър H и среда M на страната AB.

Да се докаже, че симетричната точка на H относно M, е диаметрално противоположната точка на C спрямо описаната около триъгълник ABC окръжност.

Алтернативно решение: Нека D е симетричната точка на H относно средата на AB. Тогава AHBD е успоредник. Следователно AH\parallel DB и BH\parallel DA. Имайки тези успоредности, заключваме, че \angle DAC=\angle DBC=90^{\circ}, откъдето директно следва, че A, B, C и D лежат на окръжност с диаметър CD. Решението е завършено.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM