Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 23:54 | от раздел 4.2. Ортоцентър на триъгълник
Изразяване на ъгли Средна отсечка в триъгълник Хомотетия Свойства на ъглополовящи

4.2. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k и ортоцентър H.

Нека l е произволна права през H. Построени са симетричните прави на l спрямо AB, BC и CA.

Да се докаже, че те се пресичат в една точка, която лежи на k.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM