Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 23:58 | от раздел 4.2. Ортоцентър на триъгълник
Вписани четириъгълници Изразяване на ъгли

4.2. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден e триъгълник ABC с център на описаната окръжност O.

Точката K е пресечната на симетричните прави на AB относно AC и BC.

Да се докаже, че точките C, O и K лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM