Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 00:15 | от раздел 4.2. Ортоцентър на триъгълник
Вписани четириъгълници Теорема за Пеперудата

4.2. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с ортоцентър H и среда M на AB.

Построена е права през точка H, перпендикулярна на HM, и нека тя пресича страните AC и BC съответно в точки D и E.

Да се докаже, че DH=EH.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM