Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 00:18 | от раздел 4.2. Ортоцентър на триъгълник
Изогонално спрягане Еднаквост Изразяване на ъгли

4.2. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден e триъгълник ABC с ортоцентър H и център на описаната окръжност O.

Точката M е от страната BC и е такава, че \angle OC_{1}M=90^{\circ}.

Да се докаже, че \angle ABC=\angle MHC_{1}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM