Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 00:23 | от раздел 4.2. Ортоцентър на триъгълник
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници Радикална ос

4.2. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k и ортоцентър H.

През H са прекарани две перпендикулярни помежду си прави, като едната пресича AB, BC и CA съответно в точки F, K и P, а другата съответно в точки E, Q и L. Нека средите на QK, EF и LP са съответно S, N и M.

Да се докаже, че тези три среди лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM