Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 20:58 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Изразяване на ъгли

4.3. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден e триъгълник ABC с ъглополовящи CM и CN на вътрешния и външния \angle ACB съответно.

Да се докаже, че окръжността (ACB) е ортогонална на окръжността (MNC).

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM