Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:00 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Изразяване на ъгли

4.3. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и описаната му окръжност k.

Правата CL\:(L\in AB) e ъглополовяща на \angle ACB. С N означаваме пресечната точка на допирателната към k в C и правата AB.

Да се докаже, че NC=NL.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM