Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:00 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Подобни триъгълници Отношения на отсечки Теорема на Талес Метрични зависимости

4.3. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с ъглополовящи AA_{1}, BB_{1} и CC_{1}.

Точката P е от правата A_{1}B_{1}, а X, Y и Z са проекциите на P върху правите AB, BC и CA съответно.

Да се докаже, че:
1. Ако A_1 е между P и B_1, то PX+PY=PZ.
2. Ако P е между A_1 и B_1, то PY+PZ=PX.
3. Ако B_1 е между P и A_1, то PX+PZ=PY.

Забележка: В изданието "555 задачи по геометрия" е разгледан случай 1, но останалите два случая проследяват същата идея.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM