Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:01 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Изразяване на ъгли Подобни триъгълници Отношения на отсечки

4.3. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с ъглополовящи AA_{1} и BB_{1}.

Нека A_1B_1\cap k=\{E,F\}, като E е тази точка, която лежи от една и съща полуравнина с A спрямо BC.

Да се докаже, че \frac{1}{EA}=\frac{1}{EB}+\frac{1}{EC}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM