Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:02 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Теорема на Дезарг Синусова теорема на Чева Допълнително построение Еднакви триъгълници Свойства на ъглополовящи Синусова теорема Отношения на отсечки

4.3. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с ъглополовящи AQ и BP и описана окръжност k.

Правите AQ и BP пресичат k в точки M и N съответно.

Да се докаже, че правите PQ, MN и допирателната към k в точка C се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM