Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:03 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Теорема на Дезарг Свойства на ъглополовящи

4.3. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD.

Лъчите AB и DC се пресичат в точка E, а лъчите AD и BC се пресичат в точка F. Вътрешните ъглополовящи на \angle EAF и \angle ECF се пресичат в точка X. Вътрешната ъглополовяща на \angle ADE пресича външната ъглополовяща на \angle EBC в точка Y. Външните ъглополовящи на \angle AFB и \angle AEC се пресичат в точка Z.

Да се докаже, че точките X, Y и Z лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM