Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:04 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Степен на точка Метрични зависимости

4.3. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC, за който AC>AB>BC.

Нека AA_1, BB_1 и CC_1 са ъглополовящите в триъгълника. Описаната окръжност около \triangle A_1B_1C_1 пресича за втори път AB, AC и BC съответно в точките C_2, B_2 и A_2.

Да се докаже, че C_1C_2=A_1A_2+B_1B_2.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM