Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:05 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Свойства на ъглополовящи Вписани четириъгълници

4.3.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с ъглополовяща CL\:(L\in AB).

Построена е окръжност с диаметър AB и център M, която пресича страните AC и BC за втори път в точки B_{1} и A_{1} съответно. Ъглополовящата на \angle A_{1}MB_{1} пресича правата CL в точка K.

Да се докаже, че четириъгълниците ALKB_{1} и BLKA_{1} са вписани.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM