Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:05 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Допълнително построение Средна отсечка в триъгълник Вписани четириъгълници

4.3.11

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и нека l е външната ъглополовяща през върха C.

Нека D и E са проекциите на A и B съответно върху l. Правата CH\:(H\in AB) е височината от C към AB, а F е средата на AB.

Да се докаже, че четириъгълникът DEHF е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM