Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:06 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Допълнително построение Средна отсечка в триъгълник Хомотетия

4.3.12

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точките M, N, P и Q са петите на перпендикулярите от върха C към вътрешните и външните ъглополовящи на \angle BAC и \angle ABC, както е показано на фигурата.

Да се докаже, че точките M, N, P и Q лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM