Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:07 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Изразяване на ъгли Изогонално спрягане

4.3.13

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с ортоцентър H.

Точките L и P са проекциите на H върху вътрешната и външната ъглополовящи на \angle ACB съответно.

Да се докаже, че точките M, L и P лежат на една права, където M е средата на AB.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM