Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:08 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

4.3.14

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Произволна чевиана през C пресича ъглополовящата през A и описаната около триъгълник ABC окръжност съответно в точки M и N. Окръжност k_{1} минава през върха A и се допира до CM в точката M. Нека k_{1} пресича AB и описаната около триъгълник ABC окръжност в точки P и Q съответно.

Да се докаже, че точките N, P и Q лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM