Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:09 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Еднакви триъгълници Вписани четириъгълници

4.3.15

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е \angle AOC.

Точка B лежи на лъча OA, а точка D лежи на лъча OC, така че AB=CD, като A е между O и B и C е между O и D. Описаните окръжности около \triangle ADO и \triangle BOC се пресичат в точка K.

Да се докаже, че OK е ъглополовяща на \angle AOC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM