Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:09 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Изразяване на ъгли Косинусова теорема Тригонометрия

4.3.16

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC(AC>BC) с ъглополовяща CL\: (L\in AB) и център на описаната окръжност точка O.

Означаваме с O_{1} и O_{2} центровете на описаните окръжности около \triangle ALC и \triangle BLC съответно.

Да се докаже, че OO_{1}=OO_{2}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM