Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:10 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Метрични зависимости Тригонометрия

4.3.17

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с ъглополовяща CL\:(L\in AB).

Вписаната в \triangle ALC окръжност се допира до AC, AL и CL в точки M, N и P съответно, а външновписаната окръжност за \triangle BCL срещу върха C се допира до правите BL, CB и CL в точки Q, R и S съответно.

Да се докаже, че точките M, N и S лежат на една права, както и че точките P, Q и R лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM