Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:11 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Хармонично/Двойно отношение Отношения на отсечки Подобни триъгълници

4.3.18

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с вписана окръжност k с център I.

Правите AI и BI пресичат BC и AC съответно в точки F и G. Нека k допира страните BC и CA в точки D и E съответно и нека AA' и BB' са височини в триъгълник ABC.

Ако A'B' \cap GF = X, да се докаже, че точките E, D и X лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM