Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:12 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Изразяване на ъгли Свойства на ъглополовящи Вписани четириъгълници

4.3.19

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с ъглополовяща CL.

Симетралата на CL пресича ъглополoвящите на \angle BAC и \angle ABC в точки M и N съответно. Означаваме с I центъра на вписаната окръжност в триъгълник ABC.

Да се докаже, че четириъгълникът MINC е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM