Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:15 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Изразяване на ъгли Свойства на ъглополовящи

4.3.21

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с ъглополовящи AM и BN, които се пресичат в точка I.

Върху правата AB са избрани точки L и K, такива че LN и CN са симетрични спрямо BN, както и CM и KM са симетрични спрямо AM. Нека D=LN\cap KM.

Да се докаже, че DI\perp AB.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM