Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 21:15 | от раздел 4.3. Ъглополовящи в триъгълник
Изразяване на ъгли

4.3.22

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC(AC>BC) с височини AA_{1} и BB_{1}, които се пресичат в точка H.

Ъглополовящите на \angle HAC и \angle HBC се пресичат в точка L, а M и N са средите на AB и CH съответно.

Да се докаже, че точките M, L и N лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM