Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 01:47 | от раздел 4.4. Симедиана и нейни свойства
Симедиана Изогонално спрягане Антипаралелност Подобни триъгълници Вписани четириъгълници

4.4. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точките D и E лежат съответно върху страните AC и BC и са такива, че ABED е вписан. Нека M е средата на AB. Нека F е пресечната точка на допирателните към описаната около \triangle DEC окръжност през D и E.

Да се докаже, че точките M, F и C лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM