Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 01:49 | от раздел 4.4. Симедиана и нейни свойства
Симедиана Права на Симсън Вписани четириъгълници Отношения на отсечки Тригонометрия

4.4. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k.

Нека допирателните към k през A и B се пресичат в точка D. Нека CD пресича k за втори път в точка E. Проекциите на точка E върху AB, BC и CA са N, P и M съответно.

Да се докаже, че N е среда на PM.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM