Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:35 | от раздел 4.4. Симедиана и нейни свойства
Симедиана Изогонално спрягане Хармоничен четириъгълник Еднаквост

4.4. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден e триъгълник ABC и нека допирателните към описаната му окръжност в точките A и B се пресичат в точка T.

Нека CT пресича описаната около триъгълник ABC окръжност в точка D.
Нека E е симетричната на D относно AB, а M е средата на AB.

Да се докаже, че точките C, E и M лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM