Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:36 | от раздел 4.4. Симедиана и нейни свойства
Симедиана Изогонално спрягане Хармоничен четириъгълник

4.4. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Построени са допирателните към описаната му окръжност в точките A и B, които се пресичат в точка T. Правата CT пресича за втори път описаната около триъгълник ABC окръжност в точка D. Нека N\in CD е такава, че \angle NBC=\angle ACN.

Да се докаже, че \angle BCN=\angle CAN.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM