Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:36 | от раздел 4.4. Симедиана и нейни свойства
Допълнително построение Еднаквост Вписани четириъгълници Еднакви триъгълници

4.4. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Нека E е средата на AC, F е средата на BC и M е средата на EF. Нека CD е височина в триъгълник ABC.

Да се докаже, че описаните окръжности около \triangle ECF, \triangle BDF и \triangle ADE се пресичат в една точка, която лежи на отсечката DM.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM