Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:37 | от раздел 4.4. Симедиана и нейни свойства
Симедиана Изогонално спрягане

4.4. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Нека M е средата на AB. Нека D е пресечната точка на допирателните към описаната окръжност около триъгълник ABC през точките A и B. Нека проекциите на D върху правите CA и CB са E и F съответно.

Да се докаже, че CM\perp EF.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM