Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 29 авг 2015 15:10 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Изразяване на ъгли Описани четириъгълници

4.5. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Окръжностите k_1 и k_2 се допират външно в точка I.

Нека l_1 и l_2 са общите външни допирателни за двете окръжности. Означаваме с A и B допирните точки на k_{2} с l_1 и l_2 съответно, а с D и C - допирните точки на k_1 с l_1 и l_2 съответно.

Да се докаже, че четириъгълникът ABCD е описан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM