Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 29 авг 2015 15:55 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

4.5. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и вписаната в него окръжност с център I, която се допира до AB в точка N.

Външновписаната окръжност срещу върха C се допира до AB в точка M. Точките P и Q са проекциите на A и B съответно върху правата CI.

Да се докаже, че четириъгълникът PMQN е вписан в окръжност с диаметър MN.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM