Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 30 авг 2015 00:44 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Изразяване на ъгли Изогонално спрягане

4.5.14

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k.

Точка M е средата на страната AB и точка N е средата на дъгата \widehat{ACB}. Вписаните окръжности в \triangle ACM и в \triangle BCM имат за центрове съответно точки I_1 и I_2.

Да се докаже, че точките N, C, I_1 и I_2 лежат на една окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM