Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 30 авг 2015 00:52 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Единственост Полюс и поляра Вписани четириъгълници Еднакви триъгълници

4.5.25

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с вписана окръжност k, която допира BC, CA и AB в точки D, E и F съответно.

Нека L и K са симетричните на A и B точки спрямо F. През L и K са издигнати перпендикуляри към AB, които пресичат правите CB и CA в точки N и M съответно.

Да се докаже, че MN се допира до k.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM