Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 30 авг 2015 00:53 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Синусова теорема на Чева Тригонометрия Теорема на Талес

4.5.26

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с вписана окръжност \omega, която се допира до AB, BC и CA в точки M, N и P съответно.

Точка T е пресечната на отсечката CI и \omega. Нека MP\cap AT=R и MN\cap BT=Q.

Да се докаже, че RQ\perp IC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM