Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 30 авг 2015 00:54 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Изразяване на ъгли

4.5.27

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е равнобедрен триъгълник ABC с AC=BC, за който AC>AB.

Вписаната окръжност \omega се допира до AB и CA в точки M и N съответно. Точка P е от страната BC, такава че AP=AB. Нека I_{1} е центърът на вписаната в \triangle APC окръжност. Правите AI_{1} и MN се пресичат в точка K.

Да се докаже, че K е среда на AI_{1}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM