Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 01 сеп 2015 22:31 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Теорема за трите хомотетии Теорема на Дезарг

4.5.29

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и трите окръжности на Малфати за него. Въвеждаме означенията от чертежа.

Да се докаже, че AA_1, BB_1 и C_1 се пресичат в една точка.

Забележка: Окръжности на Малфати да даден триъгълник, наричаме трите окръжности, вписани в трите ъгъла на триъгълника и окръжностите се допират една до друга. За всеки триъгълник съществуват единствени окръжности на Малфати.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM