Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 30 авг 2015 00:58 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Описани четириъгълници

4.5.33

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точка D е произволна от отсечката AB. Нека k_1 и k_2 са вписаните окръжности съответно в \triangle ADC и \triangle BDC. Нека общата външна допирателна на k_1 и k_2, различна от AB, пресича CD в точка K.

Да се докаже, че CK=\frac{AC+BC-AB}{2}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM