Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 30 авг 2015 00:59 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Тригонометрия Котангенсова техника

4.5.34

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с вписана окръжност k.

Нека k се допира до AB в точка E. Точка D лежи на отсечката AB. Нека с k_1 означим вписаната окръжност в \triangle ADC и с k_2 означим вписаната окръжност в \triangle BDC. Нека I_1 е центърът на k_1, а I_2 е центърът на k_2.

Да се докаже, че \angle I_1EI_2=90^{\circ}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM