Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 30 авг 2015 01:00 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Изразяване на ъгли Описани четириъгълници Единственост

4.5.35

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с височина CH\:(H\in AB) и вписана окръжност, която се допира до AB в точката M.

Означаваме с I_{1} и I_{2} центровете на вписаните окръжности в \triangle AHC и \triangle BHC съответно. Построена е точка D_{1}, такава че MI_{2}D_{1}I_{1} е правоъгълник.

Да се докаже, че този правоъгълник е квадрат и че D_{1} лежи върху CH.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM