Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 30 авг 2015 01:01 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Изразяване на ъгли Лема на Саваяма

4.5.36

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k.

Нека правата l\parallel AB пресича отсечките AC и BC съответно в точките D и E. Нека DE пресича k в точки P и Q, като D е между P и E. Нека k_1 е окръжността, която се допира до малката дъга \widehat{PC} от k и до отсечките PD и DC. Нека k_2 е окръжността, която се допира до малката дъга \widehat{QC} от k и до отсечките EQ и EC. Нека k_1 се допира до DC в точка M и нека k_2 се допира до EC в точка N.

Да се докаже, че MN\parallel l.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM