Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 30 авг 2015 01:02 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Еднакви триъгълници Еднаквост Свойства на ъглополовящи

4.5.37

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k.

Средите на малките дъги \widehat{BC} и \widehat{AC} са M и N. Правите AM и BN се пресичат в точка I. Построена е окръжност k_{1} с център N, която се допира до AC. Аналогично, k_{2} е окръжност с център M, допираща се до BC.

Да се докаже, че едната обща външна допирателна на k_{1} и k_{2} минава през C, а другата - през I.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM