Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 30 авг 2015 01:05 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Равномерно движение Единственост

4.5.39

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и права l през A, която е изцяло извън триъгълника.

Нека k_3 с център O_3 е външновписаната окръжност срещу върха A. Нека k_1 с център O_1 е окръжността, която се допира до лъча CB след B, до отсечката AB и до l. Нека k_2 с център O_2 е окръжността, която се допира до лъча BC след C, до отсечката AC и до l.

Да се докаже, че ортоцентърът на \triangle O_1O_2O_3 лежи на BC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM