Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 30 авг 2015 01:06 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Метрични зависимости Теорема на Питагор

4.5.40

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD и нека са построени четирите външновписани окръжности за четириъгълника, както е показано на фигурата. Нека тези, които се допират до отсечките AD и BC, имат за центрове съответно O_1 и O_2.

Нека другите две се допират до AB и DC съответно в точките L и K. Нека M е средата на O_1O_2.

Да се докаже, че MK=ML.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM