Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 30 авг 2015 01:07 | от раздел 4.5 Вписани окръжности
Подобни триъгълници

4.5.41

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с височини AF, BD и CE.

Нека вписаната окръжност се допира до AB и AC съответно в точки K и L. Нека I_1 е центърът на вписаната в \triangle AED окръжност и нека I_2 е центърът на вписаната в \triangle CDF окръжност.

Да се докаже, че KI_1=LI_1=LI_2.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM