Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:44 | от раздел 4.6. Вписана и описана окръжности за триъгълник
Изразяване на ъгли Подобни триъгълници Метрични зависимости Степен на точка

4.6. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k и вписана окръжност \omega с център точка I.

Построена е права през I, която е перпендикулярна на CI и нека тя пресича правата AB в точка M. Нека K е втората пресечната точка на k и MC.

Да се докаже, че IK\perp MC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM