Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:45 | от раздел 4.6. Вписана и описана окръжности за триъгълник
Допълнително построение Свойства на ъглополовящи Хомотетия

4.6. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с вписана окръжност \omega и описана окръжност k.

Окръжността \omega са допира до AB, BC и CA съответно в точките M, N и P. Точките R, S и T са средите на малките дъги \widehat{AB}, \widehat{BC} и \widehat{CA} съответно.

Да се докаже, че правите MR, SN и PT се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM