Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:46 | от раздел 4.6. Вписана и описана окръжности за триъгълник
Степен на точка Теорема на Менелай Метрични зависимости Отношения на отсечки

4.6. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с вписана окръжност \omega и описана окръжност k.

Нека \omega се допира до BC, CA и AB в точки D, E и F съответно. Нека ED \cap AB = K.

Ако средата на KF е точка M, то да се докаже, че M лежи на радикалната ос на k и \omega.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM